Úvod

 Súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely registrácie užívateľského účtu

Súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely registrácie užívateľského účtu

 1. Udeľujete týmto súhlas Andrea Haraštová, so sídlom Malešovice 152, Malešovice, 664 65, IČ 65781741, zapísaný v živnostenském rejstříku ŽL vydaný MÚ Pohořelice, OŽÚ, ev.č.: 370404-371304366, č.j. OŽÚ/28013/07/ŽL/F (ďalej len "Správca“), aby v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len "Nariadenie"), spracovával/a nasledujúce osobné údaje:
  • meno, priezvisko
  • e-mailovú adresu
  • telefonné číslo
  • fakturačnú adresu
  • dodaciu adresu
  • históriu objednávok
 2. Vyššie uvedené osobné údaje budú spracované za účelom:
  • zriadenie a administrácia užívateľského účtu
  • ponúknutie pohodlnejšieho nákupného zážitku
 3. Súhlas na spracovanie udeľujete po dobu 5 rokov a to za účelom:
  • zriadenie a administrácia užívateľského účtu, ak túto dobu nepredĺžite. K predĺženiu dochádza aktívnym využívaním užívateľského účtu, čiže pri každom prihlásení sa do užívateľského účtu
  • ponúknutie pohodlnejšieho nákupného zážitku
 4. Spracovanie osobných údajov je vykonávané Správcom  Andrea Haraštová. Osobné údaje pre tohto správcu spracúvajú tiež spracovatelia:
  1. Poskytovateľ webhostingu ArtGate s.r.o., IČO: 27696464;
  2. Poskytovateľ platobnej brány EVO Payments International s.r.o., IČO: 03802205, ak pri objednávke zvolíte platbu platobnou kartou online;
  3. Prepravné partneri, predovšetkým: FROGMAN s.r.o., IČ: 49434624, GLS General Logistics Systems Slovakia s.r.o., IČ: 36624942, Slovak Parcel Service s.r.o., IČ: 31329217, Slovenská pošta, a. s.: IČ: 36 631 124 ak Vám prepravujú tovar;
  4. Poskytovateľ SMS brány SMSbrána s.r.o. IČ: 06719350;
  5. Poskytovateľ reklamných a analytických služieb Google Ireland Limited (registračné číslo: 368047);
  6. Dodávatelia tovaru alebo servisné centrá príslušného výrobcu v súvislosti s reklamáciou objednaného tovaru alebo služby;
  7. Ďalšie spracovatelia, ktorí spracúvajú osobné údaje iba podľa našich pokynov
  Osobné údaje nebudú odovzdané do tretích krajín mimo EÚ.
 5. Správca nemá osobu tzv. poverenca. Správcu je možné kontaktovať na emailovej adrese info@a-cosmetics.sk
 6. Súhlas so spracovaním je možné vziať kedykoľvek späť, a to zaslaním listu, emailu so žiadosťou o odstránenie.
 7. Prosíme vezmite na vedomie, že podľa Nariadenia máte právo:
 • vziať súhlas so spracovaním osobných údajov kedykoľvek späť, toto späť vzatie bude mať za následok odstránenie užívateľskej registrácie z databázy vrátane s tým spojených osobných údajov,

 • požadovať od Správcu informáciu, aké Vaše osobné údaje spracúva,

 • vyžiadať si u Správcu prístup k Vašim spracovávaným osobným údajom a požadovať o ich kópiu,

 • u automatizovane spracovaných osobných údajov na ich prenositeľnosť,

 • nechať Vaše spracovávané osobné údaje aktualizovať, opraviť alebo požadovať obmedzenie ich spracovania,

 • požadovať od spoločnosti vymazanie Vašich osobných údajov, pokiaľ sa nejedná o osobné údaje, ktoré je Správca povinný alebo oprávnený ďalej spracovávať podľa príslušných právnych predpisov,

 • na účinnú súdnu ochranu, ak máte za to, že Vaše práva podľa Nariadenia boli porušené v dôsledku spracovania Vašich osobných údajov v rozpore s týmto Nariadením,

 • v prípade pochybností o dodržiavaní povinností súvisiacich so spracovaním osobných údajov sa obrátiť na Správcu alebo na Úrad na ochranu osobných údajov.