Úvod

 Súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely zobrazenia príspevkov a komentárov u tovaru

Súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely zobrazenia príspevkov a komentárov u tovaru

 1. Udeľujete týmto súhlas Andrea Haraštová, so sídlom Malešovice 152, Malešovice, 664 65, IČ 65781741, zapísaný v živnostenském rejstříku ŽL vydaný MÚ Pohořelice, OŽÚ, ev.č.: 370404-371304366, č.j. OŽÚ/28013/07/ŽL/F (ďalej len "Správca“), aby v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len "Nariadenie"), spracovával/a nasledujúce osobné údaje:
  • meno / prezývku
  • e-mailovú adresu (volitelně)
 2. Vyššie uvedené osobné údaje budú spracované za účelom:
  • zobrazenie diskusných príspevkov a komentárov na webe s informáciami o diskutujúcom
 3. Súhlas na spracovanie udeľujete po dobu 5 rokov a to za účelom:
  • zobrazenie diskusných príspevkov a komentárov na webe s informáciami o diskutujúcom
 4. Spracovanie osobných údajov je vykonávané Správcom  Andrea Haraštová. Osobné údaje pre tohto správcu spracúvajú tiež spracovatelia:
  1. Poskytovatel webhostingu ArtGate s.r.o., Malešovice 150, 664 65 Malešovice, Česká republika;
  Osobné údaje nebudú odovzdané do tretích krajín mimo EÚ.
 5. Správca nemá osobu tzv. poverenca. Správcu je možné kontaktovať na emailovej adrese info@a-cosmetics.sk
 6. Súhlas so spracovaním je možné vziať kedykoľvek späť, a to zaslaním emailu.
 7. Prosíme vezmite na vedomie, že podľa Nariadenia máte právo:
 • vziať súhlas so spracovaním osobných údajov kedykoľvek späť, toto späť vzatie bude mať za následok odstránenie príspevku z webových stránok prevádzkovateľa,

 • požadovať od Správcu informáciu, aké Vaše osobné údaje spracúva,

 • vyžiadať si u Správcu prístup k Vašim spracovávaným osobným údajom a požadovať o ich kópiu,

 • u automatizovane spracovaných osobných údajov na ich prenositeľnosť,

 • nechať Vaše spracovávané osobné údaje aktualizovať, opraviť alebo požadovať obmedzenie ich spracovania,

 • požadovať od spoločnosti vymazanie Vašich osobných údajov, pokiaľ sa nejedná o osobné údaje, ktoré je Správca povinný alebo oprávnený ďalej spracovávať podľa príslušných právnych predpisov,

 • na účinnú súdnu ochranu, ak máte za to, že Vaše práva podľa Nariadenia boli porušené v dôsledku spracovania Vašich osobných údajov v rozpore s týmto Nariadením,

 • v prípade pochybností o dodržiavaní povinností súvisiacich so spracovaním osobných údajov sa obrátiť na Správcu alebo na Úrad na ochranu osobných údajov.