Je možné vylúčiť alergiu na kozmetiku?

Stručná jasná odpoveď je NIE. Ale práve preto je nevyhnutné vysvetliť, prečo tomu tak je. Bezpečnostné testy kozmetiky sú zamerané na vylúčenie dráždenie alebo poškodenie po dlhodobej aplikácii. Alergické reakcie sú síce sledované, ale ich výskyt nie je vždy dôvodom na vylúčenie kozmetického prípravku z trhu.
Alergia je zvýšená reaktivita organizmu na vonkajšie podnety, ktoré pre väčšinu ľudí nepredstavujú riziko. Alergik musí mať vrodenú dispozícii pre tieto reakcie.
Alergia na kozmetické prípravky nie je, v porovnaní napr. s liekmi alebo potravinami, príliš častá. Skôr sa stretávame s podráždením, ktoré je spôsobené nevhodnou voľbou kozmetického prípravku pre daný typ pleti. Vždy je však dôvodom, aby alergik prestal konkrétny prípravok použivať.


Alergény v kozmetike - Najčastejšie alergény sú sledované
Typickými látkami, ktoré spúšťa alergické reakcie sú niektoré konzervačné látky, vonné zložky, ale aj farbivá alebo zlúčeniny z bylinných extraktov. Na etikete musí byť uvedené zloženie, kde sú vypísané v zostupnom poradí všetky zložky. Najznámejšie alergény musí byť vždy uvedené. Napríklad Limonén - zložka mnohých vonných látok a esenciálnych silíc - musí byť obzvlášť vyznačená v zložení pri dosiahnutí koncentrácie 0,001% u neoplachující sa kozmetiky.

Kto je vinný pri alergii na kozmetiku
Výrobcovia kozmetiky môžu používať pre jej výrobu iba látky prípustné podľa Nariadenia 1223/2009/ES, ktoré prešli hodnotením bezpečnosti. Tento proces obmedzí aj riziká alergické reakcie, ale nevylúči je. V biologickom zmysle je chyba na strane spotrebiteľa, ktorý má tú smolu, že je na určitú zložku v kozmetike alergický. Iná situácia by nastala, keby výrobca pridával do kozmetiky silný, známy alergén, ktorý je zakázaný.